۱۰+۱ لحظه از ۱۰+۱ دوره اخیر اسکار | قسمت پنجم

0
اسکار را با ما ببینید
۱۰+۱ لحظه از ۱۰+۱ دوره اخیر اسکار:

قسمت پنجم- دوره ۸۵: سیاسی ترین اسکار تاریخ؟ از کمک مالی تد به اسرائیل تا تقدیم اسکار فیلم سال به آرگو توسط اوباما

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

نقدسینما محفلی است که می‌کوشد تولیدات رسانه‌ای ایران و جهان اعم از سینما، تلویزیون و... را همواره با نگاهی نقادانه و منصفانه بررسی کند. باشد که این تلاش اندک ولی صادقانه، مخاطب را جهت انتخاب درست و بهبود فرآیند «دیدن» یاری نماید.

یک پاسخ قرار دهید