«هنرپیشه»، مخمصه محتوم

  یک – « به خدا – به قرآن من نمی‌تونم مسئولیت تصمیم‌هایی که گرفته‌مو گردن بگیرم. آخه من که من نیستم. من همه‌اش به کسای دیگه‌ست. – یه چیزای دیگه‌ست.» نگاهی به کارنامه‌ی سینمایی آقای محسن مخملباف و تاریخ ساخت آنها، نمایشگر یک سیر است؛ اما نه سیر در درون فیلمساز، دستِ کم این سیری است که برای درکش به گمان من، بیش و پیش از آن‌که ریشه‌هایش را در درون فیلمساز – به عنوان روند شکل گیری اندیشه و مراحل پی جویی و آزمون آن در آثار او – جست‌وجو کنیم، کافی است ویژگی‌های جهان پیرامون را در

ادبیات یا سینما: قصه یا فیلم؟

«عزاداران بیل» مجموعه‌ی هشت داستان کوتاه به هم پیوسته است. به گمانم این مجموعه و نیز مجموعه‌ی دیگری از غلامحسین ساعدی «ترس و لرز»، و همین‌طور«تابستان همان سال» از ناصر تقوایی این‌طور هستند؛ چیزی بین رمان و مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه. در عزاداران بیل، آدم‌ها و مکان حوادث قصه مشترک است. دورنمايه و تم قصه‌ها هم مشترک است. «آثار غلامحسین ساعدی و تماشا و تشریح فقر است. فقر بیرون و فقر درون … قصه‌های او در سه زمینه‌ی اساسی می‌گذرد. اول بندرهای جنوب کشور [ترس و لرز] اقلیمی خشک و فقیر با بیماری‌های بومی و خرافات. دوم روستاهای آذربایجان

داستانِ «داستانِ اسباب‌بازی‌۴»

  می‌گویند دنیای نادیدنی کودکان و شخصیت‌ها و بازی‌های خیالی آن‌ها چیزی بسیار متفاوت از تصورات ما آدم‌بزرگ‌ها است. دنیایی، از نظر ما خیالی و کودکانه، اما از نظر کودکان، واقعی و جزئی از زندگی و ارتباطات روزمره.   عروسک، تنها یک ابزار بازی و سرگرمی زیبا و فانتزی نیست. عروسک دوستی‌ست که من و شما عمل و رفتاری از او نمی‌بینیم، اما دنیای عروسک‌های یک کودک، دنیای پیچیده و دارای اصول و قواعد خودش است. دنیایی که هر یک از عروسک‌ها مشخصات و خصوصیات خاص خود را دارند. همه‌ی آن‌ها اسم دارند، ارتباطات و نسبت آن‌ها با هم مشخص

«هنرپیشه»، مخمصه محتوم

  یک – « به خدا – به قرآن من نمی‌تونم مسئولیت تصمیم‌هایی که گرفته‌مو گردن بگیرم. آخه من که من نیستم. من همه‌اش به کسای دیگه‌ست. – یه چیزای دیگه‌ست.» نگاهی به کارنامه‌ی سینمایی آقای محسن مخملباف و تاریخ ساخت آنها، نمایشگر یک سیر است؛ اما نه سیر در درون فیلمساز، دستِ کم این سیری است که برای درکش به گمان من، بیش و پیش از آن‌که ریشه‌هایش را در درون فیلمساز – به عنوان روند شکل گیری اندیشه و مراحل پی جویی و آزمون آن در آثار او – جست‌وجو کنیم، کافی است ویژگی‌های جهان پیرامون را در

ادبیات یا سینما: قصه یا فیلم؟

«عزاداران بیل» مجموعه‌ی هشت داستان کوتاه به هم پیوسته است. به گمانم این مجموعه و نیز مجموعه‌ی دیگری از غلامحسین ساعدی «ترس و لرز»، و همین‌طور«تابستان همان سال» از ناصر تقوایی این‌طور هستند؛ چیزی بین رمان و مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه. در عزاداران بیل، آدم‌ها و مکان حوادث قصه مشترک است. دورنمايه و تم قصه‌ها هم مشترک است. «آثار غلامحسین ساعدی و تماشا و تشریح فقر است. فقر بیرون و فقر درون … قصه‌های او در سه زمینه‌ی اساسی می‌گذرد. اول بندرهای جنوب کشور [ترس و لرز] اقلیمی خشک و فقیر با بیماری‌های بومی و خرافات. دوم روستاهای آذربایجان

داستانِ «داستانِ اسباب‌بازی‌۴»

  می‌گویند دنیای نادیدنی کودکان و شخصیت‌ها و بازی‌های خیالی آن‌ها چیزی بسیار متفاوت از تصورات ما آدم‌بزرگ‌ها است. دنیایی، از نظر ما خیالی و کودکانه، اما از نظر کودکان، واقعی و جزئی از زندگی و ارتباطات روزمره.   عروسک، تنها یک ابزار بازی و سرگرمی زیبا و فانتزی نیست. عروسک دوستی‌ست که من و شما عمل و رفتاری از او نمی‌بینیم، اما دنیای عروسک‌های یک کودک، دنیای پیچیده و دارای اصول و قواعد خودش است. دنیایی که هر یک از عروسک‌ها مشخصات و خصوصیات خاص خود را دارند. همه‌ی آن‌ها اسم دارند، ارتباطات و نسبت آن‌ها با هم مشخص

«هنرپیشه»، مخمصه محتوم

  یک – « به خدا – به قرآن من نمی‌تونم مسئولیت تصمیم‌هایی که گرفته‌مو گردن بگیرم. آخه من که من نیستم. من همه‌اش به کسای دیگه‌ست. – یه چیزای دیگه‌ست.» نگاهی به کارنامه‌ی سینمایی آقای محسن مخملباف و تاریخ ساخت آنها، نمایشگر یک سیر است؛ اما نه سیر در درون فیلمساز، دستِ کم این سیری است که برای درکش به گمان من، بیش و پیش از آن‌که ریشه‌هایش را در درون فیلمساز – به عنوان روند شکل گیری اندیشه و مراحل پی جویی و آزمون آن در آثار او – جست‌وجو کنیم، کافی است ویژگی‌های جهان پیرامون را در

ادبیات یا سینما: قصه یا فیلم؟

«عزاداران بیل» مجموعه‌ی هشت داستان کوتاه به هم پیوسته است. به گمانم این مجموعه و نیز مجموعه‌ی دیگری از غلامحسین ساعدی «ترس و لرز»، و همین‌طور«تابستان همان سال» از ناصر تقوایی این‌طور هستند؛ چیزی بین رمان و مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه. در عزاداران بیل، آدم‌ها و مکان حوادث قصه مشترک است. دورنمايه و تم قصه‌ها هم مشترک است. «آثار غلامحسین ساعدی و تماشا و تشریح فقر است. فقر بیرون و فقر درون … قصه‌های او در سه زمینه‌ی اساسی می‌گذرد. اول بندرهای جنوب کشور [ترس و لرز] اقلیمی خشک و فقیر با بیماری‌های بومی و خرافات. دوم روستاهای آذربایجان

داستانِ «داستانِ اسباب‌بازی‌۴»

  می‌گویند دنیای نادیدنی کودکان و شخصیت‌ها و بازی‌های خیالی آن‌ها چیزی بسیار متفاوت از تصورات ما آدم‌بزرگ‌ها است. دنیایی، از نظر ما خیالی و کودکانه، اما از نظر کودکان، واقعی و جزئی از زندگی و ارتباطات روزمره.   عروسک، تنها یک ابزار بازی و سرگرمی زیبا و فانتزی نیست. عروسک دوستی‌ست که من و شما عمل و رفتاری از او نمی‌بینیم، اما دنیای عروسک‌های یک کودک، دنیای پیچیده و دارای اصول و قواعد خودش است. دنیایی که هر یک از عروسک‌ها مشخصات و خصوصیات خاص خود را دارند. همه‌ی آن‌ها اسم دارند، ارتباطات و نسبت آن‌ها با هم مشخص

«هنرپیشه»، مخمصه محتوم

  یک – « به خدا – به قرآن من نمی‌تونم مسئولیت تصمیم‌هایی که گرفته‌مو گردن بگیرم. آخه من که من نیستم. من همه‌اش به کسای دیگه‌ست. – یه چیزای دیگه‌ست.» نگاهی به کارنامه‌ی سینمایی آقای محسن مخملباف و تاریخ ساخت آنها، نمایشگر یک سیر است؛ اما نه سیر در درون فیلمساز، دستِ کم این سیری است که برای درکش به گمان من، بیش و پیش از آن‌که ریشه‌هایش را در درون فیلمساز – به عنوان روند شکل گیری اندیشه و مراحل پی جویی و آزمون آن در آثار او – جست‌وجو کنیم، کافی است ویژگی‌های جهان پیرامون را در

ادبیات یا سینما: قصه یا فیلم؟

«عزاداران بیل» مجموعه‌ی هشت داستان کوتاه به هم پیوسته است. به گمانم این مجموعه و نیز مجموعه‌ی دیگری از غلامحسین ساعدی «ترس و لرز»، و همین‌طور«تابستان همان سال» از ناصر تقوایی این‌طور هستند؛ چیزی بین رمان و مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه. در عزاداران بیل، آدم‌ها و مکان حوادث قصه مشترک است. دورنمايه و تم قصه‌ها هم مشترک است. «آثار غلامحسین ساعدی و تماشا و تشریح فقر است. فقر بیرون و فقر درون … قصه‌های او در سه زمینه‌ی اساسی می‌گذرد. اول بندرهای جنوب کشور [ترس و لرز] اقلیمی خشک و فقیر با بیماری‌های بومی و خرافات. دوم روستاهای آذربایجان

داستانِ «داستانِ اسباب‌بازی‌۴»

  می‌گویند دنیای نادیدنی کودکان و شخصیت‌ها و بازی‌های خیالی آن‌ها چیزی بسیار متفاوت از تصورات ما آدم‌بزرگ‌ها است. دنیایی، از نظر ما خیالی و کودکانه، اما از نظر کودکان، واقعی و جزئی از زندگی و ارتباطات روزمره.   عروسک، تنها یک ابزار بازی و سرگرمی زیبا و فانتزی نیست. عروسک دوستی‌ست که من و شما عمل و رفتاری از او نمی‌بینیم، اما دنیای عروسک‌های یک کودک، دنیای پیچیده و دارای اصول و قواعد خودش است. دنیایی که هر یک از عروسک‌ها مشخصات و خصوصیات خاص خود را دارند. همه‌ی آن‌ها اسم دارند، ارتباطات و نسبت آن‌ها با هم مشخص